كمپاني  New Cosmos اولين توليد كننده محصولات هشدار دهنده درجهان از سال1961 ميباشد.اين شركت با فروش تقريبي ساليانه دو ميليون محصول افتخاردارد كه از پيشگامان اين صنعت در جهان است.

شركت نوين صنعت بعنوان نماينده انحصاري كمپاني New Cosmos ژاپن  در ايران محصولات اين كمپاني را در شش گروه اصلي ذيل به مصرف كنندگان محترم ارائه مي نمايد.

  • گازسنج ها ونشت يابهاي گاز پرتابل                                                                               Portable gas detectors

  • گاز سنج ها و نشت ياب گاز ثابت                                                             Industrial use gas detection systems

  • سنسورهاي بو                                                                                                                             Odor sensors

  • تجهيزات اندازه گيري هوا                                                                                         Air measuring instruments

  • محصولات مسكوني هشدار دهنده گاز                                                                            Residential gas alarms

  • محصولات مسكوني هشدار دهنده آتش سوزي                                                               Residential fire alarms

 

 

 

HOSODA TRADING CO.,LTD

 

Copyright 2014 . کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نوین صنعت می باشد .
... ... ...